Lưu ý: Thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, Mọi người theo dõi thông tin chính xác về dự án sẽ được các ban ngành chức năng thông báo bằng văn bản chính thức khi triển khai xây dựng – Sơ đồ, hình ảnh trong bài được vẽ tương đối 

Giới thiệu một số  tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông anh, Hà Nội.

Mục lục bài viết [hide]

3 tuyến đường có thể được triển khai xây dựng tại khu vực thị trấn Đông Anh bao gồm:

  • 1 1. Tuyến nối ngõ 40 Lâm Tiên – đường Uy Nỗ
  • 2 2. Tuyến đường từ mục 1 qua trường THPT Đông Anh
  • 3 3. Tuyến từ đường Ga Đông Anh vào trường THPT Đông Anh

1. Tuyến nối ngõ 40 Lâm Tiên – đường Uy Nỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch đáng chú ý có tuyến đường nối ngõ 40 Lâm Tiên với đường Uy Nỗ dài khoảng 780 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 40 Lâm Tiên, đoạn cách đường Lâm Tiên khoảng 500 m.

 Tuyến đi qua nhiều nhà xưởng trong ngõ 84 và 138 Lâm Tiên.

 Tuyến đường này cũng đi qua gần trường THPT Đông Anh.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường Uy Nỗ, cách nút giao Uy Nỗ – Lâm Tiên khoảng 315 m.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường từ mục 1 qua trường THPT Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 qua trường THPT Đông Anh với chiều dài khoảng 470 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đã xây dựng một phần đoạn qua trường THPT Đông Anh.

 Từ đoạn Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường, tuyến chưa xây dựng.

 Tuyến đường này kết thúc ở đường qua trường THPT Dân lập An Dương Vương.

3. Tuyến từ đường Ga Đông Anh vào trường THPT Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến từ đường Ga Đông Anh vào trường THPT Đông Anh với chiều dài khoảng 490 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N5).