Thông báo đấu giá đất X1 thôn Đìa Nam Hồng Đông Anh

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn các lô đất đấu giá thôn Đìa- Nam Hồng, Đông Anh Lh theo số: 03.2662.8086 để được tư vấn chi tiết nhất

Thông báo đấu giá đất X1 thôn Đìa Nam Hồng Đông Anh:

Tài sản là quyền sử dụng 21 thửa đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X1, thôn Đìa, xã Nam Hồng, Đông Anh.

  • Thời gian mua hồ sơ : 28/10 đến 11/11/2021 – Có thể đăng ký trực tuyến hoặc mua trực tiếp tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh, thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ.
  • Thời gian đấu giá       : 8h30 ngày 13/11/2021.

Bao gồm 22 thửa đất X1 thôn Đìa Nam Hồng Đông Anh:

  • Diện tích từ 82,22 đến 152.9 m2,
  •  24 thửa có diện tích 82.5 m2,
  • Giá cao nhất là thửa đất có diện tích 152.9 m2,